Yalıtım Terimleri

YALITIM TERİMLERİ
1. ISI YALITIMI NEDİR?

Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan isleme “ısı yalıtımı” denir. Teknik olarak, ısı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçisini azaltmak için uygulanır.

2. ISI YALITIMI TERİMLERİ

a. Isı İletkenlik Katsayısı (W/mK)

Isı yalıtım malzemesinin birbirine dik 1m mesafedeki, 1m2’lik yüzeyi arasından, sıcaklık farkı 1ºC olduğunda geçen ısı miktarıdır.

b. Isı geçirgenlik (W/m2 K)

Kalınlığı d(m) olan bir malzemenin paralel iki yüzeyinin sıcaklıkları arasındaki fark 1K=1ºC olduğunda 1 saatte 1 m yüzeyden dik olarak geçen ısı miktarıdır.

c. Isıl Geçirgenlik Direnci (m2 K/W)

Isı geçirgenliğin aritmetik olarak tersidir. R sembolü ile gösterilir. (rezistans)

d. Bağıl Nem

Havadaki mevcut su buharı miktarının o sıcaklıktaki havanın içinde bulunabilecek en yüksek su buharı miktarına oranıdır.

e. Yoğuşma, Terleme

Sıcaklık düşmesi sonucu havadaki su buharının su haline geçtiği bir sıcaklık derecesi vardır. Yoğuşma sıcaklığı adı verilen bu değer her sıcaklık ve bağıl nem yüzdesine göre değişir. Bağıl nem oranı artarsa, ortam sıcaklığı ile yoğuşma sıcaklığı arasındaki fark azalır. Fark azaldıkça yalıtım kalınlığı artar.

Dış duvarların iç yüzeyinde yoğuşma olmaması için yüzey sıcaklığının yoğuşma noktası üzerinde olması gerekir. Bunun için ya iç mekanı gereğinin çok üzerinde ısıtmak, ya da duvarda ısı yalıtımı yapılarak iç yüzey sıcaklığının artırılması gerekir.

f. Buhar Difüzyon Direnç Katsayısı

Su buharı, sıcaklık ve bağıl nem ile değişen kısmi buhar basıncı, yüksekten aza doğru ilerlerken bir direnç ile karşılaşır. Tüm yapı malzemelerinin 1 m lik yüzeyi, kalınlığına bağlı olarak buhar difüzyonuna direnç gösterir. Bu direncin, havanın buhar difüzyon direncine oranlanmasına buhar difüzyon direnç katsayısı denir. Isı yalıtım malzemelerinde, detaya göre değişmekle birlikte, genellikle buhar difüzyon direnci yüksek olması idealdir.

g. Yoğunluk ( kg / m3 ):

İdeal olan, boyutsal kararlılık ve mekanik dayanım açısından en uygun yoğunlukların kullanılmasıdır. Dolayısıyla malzeme seçimi yapılırken konuda uzman kişilere danışılmalıdır.

h. Yangın Sınıfı (DIN 4102, BS476,TS EN 13501):

DIN 4102, BS 476 ve TS EN 13501 standartları kullanılmaktadır.

i. Sıcaklık Dayanımı (ºC):

Malzemenin uygulandığı yerde maruz kalacağı sıcaklık önceden belirlenmeli ve bu sıcaklığa uygun malzeme seçilmelidir.

j. Mekanik Dayanım (kPa):

Isı yalıtım malzemelerinin mekanik dayanımları genellikle, malzemede %10 deformasyon oluşturan basma gerilmesi değeri olarak kabul edilir.

k. Su Emme:

Isı yalıtım malzemelerinde su emme oranlarının sıfır veya sıfıra yakın olması idealdir.

l. Boyutsal Kararlılık:

Malzemelerin sıcaklık veya basınçla şekil değiştirmeleri çok az olmalıdır.

ISI YALITIM MALZEMESİNDE KIYASLAMA İÇİN BAKILAMASI GEREKEN TEMEL ÖZELLİKLER NELERDİR ?
-Isı iletim katsayısı ( ? ) değeri ( Küçük olan değer tercih sebebidir ! )
-Yangın sınıfı ( Alfabetik olarak daha yukarda olan malzeme tercih edilir ! )
-Buhar difüzyon direnci ( µ ) değeri ( Rakamsal olarak büyük olan seçilmelidir ! )
-Sıcaklık dayanımı ( Dayanım sıcaklık aralığı büyük olan tercih sebebidir ! )
-Su emme özelliği ( Küçük olan değer tercih sebebidir ! )
-Mekanik dayanım ( Büyük olan değer tercih sebebidir ! )
-Boyutsal kararlılık (şekil değiştirme! )( Küçük olan değer tercih sebebidir ! )
-Yoğunluk -Densty- ( Büyük olan değer tercih sebebidir ! )
-Boyutsal kararlılık ( Küçük olan değer tercih sebebidir ! )

Isı iletkenlik Katsayısı λ(W/mk) Nedir ?

Bir malzemenin fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak o malzemenin ısıyı ne kadar ilettiğinin ifadesidir. Aşağıda farklı ürün grubuna göre ısı iletkenlik katsayıları görebilirsiniz;

Demir λ=58,00 W/mK
Betonarme λ= 2,10 W/mK
Tuğla λ= 0,45 W/mK
Ahşap λ = 0,20 W/mK
EPS(16kg/m³) λ=0,040 W/mK
Taşyünü λ=0,040 W/mK
Neopor/Karbonlu λ=0,032 W/mK
XPS λ=0,030 W/mK

Hangi malzemeler dış cephe mantolama malzemesi olarak kabul edilir?

TS 825 ve EN Standardına göre ısı iletim katsayısı λ=0,065 W/mK değerinden küçük olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanır. Diğer malzemeler yapı malzemesi olarak kabul edilir.

Binalarda ısı yalıtımı ile ilgili uyulması gereken standart ve yönetmelikler nelerdir?
TS 825 -2008 tarihli Binalarda Isı Yalıtım Kuralları ve Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği (BEP) binalarda ısı yalıtımı yaptırılırken uyulması gereken kurallardır.

TS 825 Standardı hangi binaları kapsar?

Mevcut binalar : Mevcut binaların tamamına veya bağımsız bölümlerinde standartta verilen veya tavsiye edilen ısıl geçirgenlik kat sayılarına eşit ya da daha küçük değerlerin sağlanması bakımından uyulmalıdır.