Su Yalıtımı Hakkında

SU YALITIMI ( İZOLASYONU) NEDİR ?

Yapıların sudan ve zararlı etkilerinden korunması için suyun yapıların dışında tutulması ve havuzlar, içme suyu depoları, göletler vb. yapılarda ise suyun yapı içerisinde tutulması için yapılan işlemlere “su yalıtımı , su izolasyonu” denir.

SU YAPILARA NASIL GİRER?

Yapılar; Yağmur, kar gibi yağışlar, Toprağın nemi ve toprak tarafından emilen yağış veya kullanma suları,Banyo, tuvalet gibi ıslak hacimlerde su kullanımı, Yapının, üzerine inşa edildiği zemindeki yer altı suları, nedeni ile suya maruz kalırlar.

Yoğuşma Yoluyla: Yapı elemanı kesitin-deki sıcaklık dağılımı su buharının doyma sıcaklığının altında ise yüzeyde veya ara kesitlerde yoğuşma meydana gelir.

Kılcal Su Yürümesi Yoluyla: Koruma sıvası, yapısındaki kanallar yardımıyla suyun buharlaşmasını kolaylaştırarak, yüzeyde rutubet lekelerinin oluşmasını önler. Bu kanallar aynı zamanda, tuzları bünyesinde saklayarak bunların genleşip sıvayı çatlatmalarını engeller.

Zeminden Sızan Su Yoluyla: Bu tür su yalıtım sistemleri, su izolasyon suyun duvardan geçişine engel olur. Bu tür yalıtım sistemleri öncelikle  dışarıdan, su tarafından uygulanmalı, ancak sızıntı veya eski binaların rehabilitasyonunda, su yalıtımı içeriden uygulanmalıdır.

SUYUN ZARARLARI NELERDİR?

Yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıların korozyona uğratarak, kesitlerinin azalmasına ve yük taşıma kapasitesinin düşmesine,

Yapı bileşeni içerisinde su, soğuk mevsimlerde donarak, sıcak mevsimlerde ise buharlaşarak beton bütünlüğünün bozulmasına ve çatlakların oluşmasına,

Yapıya sızan su

  • İç yüzeyde küflenmeye neden olarak iç yüzey kaplama malzemelerinin çürümesine,
  • Yaşanan mahallerde damlamaların meydana gelmesi ile konfor koşullarının bozulmasına yol açar.

NEDEN SU YALITIMI SU İZOLASYONU YAPILIR?

Su Yalıtımı;

  • Zemin üstündeki yapı elemanlarını; yağış sularının zararlarından,
  • Zemin altındaki yapı elemanlarını ise yeraltı suları ve toprağın rutubetinin zararlı etkilerinden korumak için yapılır.

YALITIM ( İZOLASYON)  NERELERE YAPILIR?

Su Yalıtımı;

  • Yapılara suyun girebileceği; temellere, toprak ile temas eden duvarlara, suyun yapı dışında birikebileceği veya suyun sıçrayabileceği seviyenin altındaki dış duvarlara, balkonlara, teras çatılara, eğimli çatılara ve ıslak hacimlere
  • Suyun içerisinde kalmasını istediğimiz; havuz, su depoları, suni göletler vb. yapılara uygulanır