Ses Yalıtımı Uygulamaları

Ses Yalıtımı Nedir ?
Yüksek sesin, gürültünün bir mekandan diğerine geçişini önlemek ve kalabalık insanların bulunduğu mekanlarda ses şiddet seviyesinin sesin yankılanması nedeniyle oluşan uğultu ve gürültü seviyesinin düşürülmesi için yapılan uygulamalara ses yalıtımı denir.
Ses yalıtımı, temel olarak gürültünün insan üzerinde oluşturacağı zararlı etkileri en aza indirmek için alınacak önlemleri kapsar.

UNUTMAYIN!
Ses yalıtımı; Stresin de başlıca kaynağı olan gürültünün zararlı etkilerinden korunarak sağlıklı ve konforlu yaşam alanları oluşturulmasını sağlar.

Ses yalıtımında verilen hizmetler –

– bitişik komşu duvar yalıtımı

– üst kat seslerine karşı, tavan yalıtımı

– parke altı yalıtımı

– duvar, tavan, zemin ses yalıtımı

– Jeneratör odası ses yalıtımı

– stüdyo ses yalıtımı

– ses kabini yalıtımı

Doğru olarak yapılacak ses yalıtımı;
> Stresin de başlıca kaynağı olan gürültünün zararlı etkilerinden korunarak sağlıklı ve konforlu yaşam alanları oluşturulmasını sağlar.

> işyerlerinde gürültü, çalışanların verimini düşürmekte ve hatta fabrika, imalathane gibi endüstriyel tesislerde dikkat dağılması sonucunda iş kazaları meydana gelmektedir. Dolayısıyla ses yalıtımı, çalışanların iş veriminin artması ve iş kazalar›n›n azaltılmasını sağlar.

> Dünya Sağlık Örgütü tarafından yap›lan araştırmalar Sonucun da gürültünün çocuklarda uzun dönemli hatırlama ve kavrama yeteneklerinin azalmasına neden olduğunu ortaya koymaktadır. Ses yal›t›mı, gürültünün eğitim kalitesini azaltıcı etkisini ortadan kaldırır.

Yapı içindeki bölme elemanların yalıtımı için
• Yapı elemanlarının yoğunluğunu arttırmak.
• Çift tabakalı duvar uygulaması yapmak.
• Cam alanlarında çift cam, lamine cam uygulaması yapmak.
• Kalın, ağır ve boşluksuz kapılar kullanmak. Kullanılamıyorsa önlem almak.
• Duvarları delerek geçen havalandırma kanallarından, borulardan ve etrafındaki boşluklarda ses sızıntısını önlemek.
• Darbe sesine karşı yüzer döşeme uygulamaları yapmak (neopren,polietilen, taşyünü döşeme detayları) , esnek tespitli asma tavan uygulamak gerekir…

BİNALARDA SES YALITIM TÜRLERİ
Binalarda ses izolasyonu iki grup olarak incelenebilir.
Akustik Yalıtım : Kalabalık insanların bulunduğu mekanlarda ses şiddet seviyesi yüksek olmasa bile sürekli bir uğultu vardır. Mekanın iç yüzeyinin kaplı olmasından dolayı sesin yankılanması nedeniyle oluşan bu uğultu akustik önlemlerle gürültü seviyesi düşürülebilir. Bu tür yalıtımlarda yanmaz akustik levhalar en iyi sonucu veren malzemelerdir.
Ses Geçiş Kaybı : Gürültünün bir mekandan diğerine geçişini önlemek için yapılan uygulamalara “ses geçiş kaybı yalıtımı” denir. Sert yüzeyli malzemeler sesi daha az yutarak yansıtır. Mineral camyünü ve kayayünü/taşyünü gibi hava geçiren ve esnek malzemelerde ses dalgası bünyeye nüfuz etmekte, boşluk ve cam elyafı arasında önemli bir kısmı ısıya dönüştürerek yok etmektedir.
duvar,tavan,zemin ses izolasyonu nasıl yapılır
• bitişik komşu duvar izolasyonu
• üst kat seslerine karşı,tavan izolasyon
• parke altı izolasyonu
• stüdyo ses izolasyonu
• duvar,tavan,zemin ses izolasyonu
• ses kabini izolasyonu