Ses Yalıtımı Nedir ?

Ses Yalıtımı :

Gelişen teknolojiye paralel olarak yapı elemanlarının hafiflemesiyle gürültü sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple yapı elemanlarının ses ışınları karşısındaki davranışlarını iyi bilmek, sonradan meydana gelecek ve masraflı, telafisi zor durumlarda kalmayı önleyebilir. Yapı elemanları vasıtasıyla iletilen bu seslerin miktarlarını azaltmak için alınan önlemlere “Ses Yalıtımı” denir.

Yapı elemanlarında sesin iletimi ve yayılımı iki yolla olur :

  1. Hava doğuşumlu sesin bir mekandan diğerine iletilmesi
  2. Darbe sesinin alıcı mekanda hava yoğuşumlu ses olarak yayılması ya da strüktür yoluyla uzak mekanlara taşınarak hava yoğuşumlu ses olarak yayılması

Özellikle konut, okul, hastane gibi gürültüye duyarlı yapılar için yapı elemanlarının ses geçiş kaybı değerlerinin belli limitlerde olması gerekmektedir. Yapı akustiği açısından en doğrusu mimari tasarım aşamasında gürültü kontrolünün yapılmasıdır. Mekanların işlevleri ve bu mekanları etkileyen gürültü kaynakları göz önüne alınarak alınabilecek bazı önlemler şu şekildedir :

  • Yapının Konumu

– Yapının otoyollardaki trafik gürültüsünden, demiryolu ve havayolu taşıtlarının gürültülerinden etkilenmemesi için yapıları mümkün olduğunca buralara uzak inşa etmek.

– Gürültü kaynağı ile seçilen yerleşim merkezleri arasına doğal tepeler, ağaçlar veya yapay setler oluşturmak.

– Yansımaya sebep olacak bina şekillerinden kaçınmak. (U şeklinde, avlu tipi)

– Mevcut rüzgar ve sıcaklık değişimlerini dikkate almak.

  • Yapı içindeki bölme elemanlarının ses yalıtımı

– Yapı elemanlarının yoğunluğunu arttırmak.

– Çift tabakalı duvar uygulaması yapmak.

– Cam alanlarında çift cam, lamine cam uygulaması yapmak.

– Kalın, ağır ve boşluksuz kapılar kullanmak. Kullanılamıyorsa önlem almak.

– Duvarları delerek geçen havalandırma kanallarından, borulardan ve etrafındaki boşluklarda ses sızıntısını önlemek.

– Darbe sesine karşı yüzer döşeme uygulamaları yapmak (neopren, polietilen, taşyünü döşeme detayları) , esnek tespitli asma tavan uygulamak.

DARBE SES YALITIMINDA KULLANILAN MALZEMELER :

  • Mineral Yünler
  • Polietilen
  • Kauçuk Köpüğü
  • Ahşap Yünü
  • Poliüretan

Ekstrude Polistiren (XPS), TS 11989 EN 13164

Poliüretan (PUR), TS EN 13165

Fenol Köpüğü, TS EN 13166

Cam Köpüğü, TS EN 13167

Ahşap Lifli Levhalar, TS EN 13168

Genleştirilmiş Perlit (EPB), TS EN 13169

Genleştirilmiş Mantar(ICB) TS EN 13170

Ahşap yünü levhalar, TS EN 13171

Akustik Malzeme Ses Yutma Katsayıları

Mineral Yünler

(camyünü ve taş yünü)

(50 mm kalınlıkta)0.100.600.901.001.000.95

Poliüretan yumuşak köpük

(50 mm kalınlıkta)0.080.270.701.071.051.04

Melamin köpük

(50 mm kalınlıkta)0.150.270.630.911.031.06

Ahşap Yünü0,500,800,900,900,900,90

Ses bir ortamda yayılırken, bir engelle karşılaştığında, diğer fiziksel olaylar gibi üç temel biçimde davranır. Sesin bir bölümü karşılaştığı engelden yansır,bir bölümü engel tarafından yutulur, kalanı da engelin diğer tarafına geçer. Dolayısıyla her malzemenin bir ses yutma katsayısı vardır.