Mantolama Nedir?

Isı yalıtım levhalarının, yapıların duvar, kolon, kiriş ve tavan yüzeylerine dışarıdan yapıştırıcı sıvalar ile yapıştırılıp, dübelle sabitlenip, sıvanması ve boyanması işlemlerinin bütünüdür.

Mantolama panel çeşitleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Panel çeşitlerinin yerinde kullanılması ile etkili çözümlerin meydana getirildiği bu uygulamalarda, expanded polistren levhalar ve ekstrüde polistren levhalar kullanılmaktadır. Ayrıca taş yünü kaplamalarda yine duvarlarda ısı yalıtım yapılması açısından önemli bir konumda yer almaktadır.

Yalıtım Levhaları

EPS : Günümüzde kullanılan yalıtım levhaları arasında, en popüler olanı EPS (Exspanded Polistren) yalıtım levhalarıdır. Oldukça düşük bir ısı iletkenlik (0,031 W/mK)değerine sahip olan EPS’nin yangın sınıfı B-1 (Zor alevlenici) ve min.20 Kg/m³ yoğunluktadır. Ülkemizde, dış cephe ısı yalıtımında, çoğunlukla 3 cm kalınlığında, binili tipleri kullanılmakla birlikte, teras yalıtımı, özel işlemler veya istenildiği durumda, 5 cm kalınlığında levhalar da kullanılmaktadır.

XPS : Ekstrüde Polistren Köpük. Birim hacim kütlesi 16 Kg/m³ ve Isı iletkenlik değeri 0,040 W/mK’dır. EPS levhalara göre daha ekonomik olan XPS levhalar B-1 yangın sınıfına girerler. Beyaz köpük olarak da bilinir.

Taşyünü : Isı yalıtımı ve ses yalıtımı amacı ile kullanılan taşyünü, diğer yalıtım levhalarına kıyasla daa yüksek bir yoğunluğa sahiptir. Doğal yapısı nedeni ile yangın sınıfı A (Yanmaz) olan taşyünü 0,040 W/mK ısı iletkenlik değerine sahiptir.

Uzmanlar tarafından önerilen levhalar genelde expanded levhalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bu levhaların diğer ürünlere göre daha geniş çaplı gözeneklere sahip oldukları belirtilmektedir. Bunun yanında gözeneklerin geniş olması yapının rahat nefes almasını sağlaması yanında iç kısımda bulunan yoğuşma suları büyük oranda engellenmektedir.

Exspanded Polistren kısaca EPS denilen levhalar petrol türevli, termoplastik hammaddenin su buharı ile şişirilmesi ile elde edilen bir ısı yalıtım malzemesidir. Çeşitli renklerde üretilebilen ve içerisinde bulundurduğu pentan gazı sayesinde şişen birbirine sıkı yapışan taneciklerden oluşmuştur. Kapalı gözenekli EPS bünyesinde bulunan ve hacminin % 98’ini oluşturan durağan hava ile yalıtım özelliğine kavuşur.

Mantolama Nasıl Yapılır ?

Mantolama Uygulamasında çeşitli yoğunluklarda Polistiren veya Taşyünü Levhalar kullanılmaktadır. Sıvalı veya sıvasız her türlü zemine rahatlıkla uygulanabilen bu sistemin safhaları aşağıda verilmiştir.

MANTOLAMA UYGULAMASI

Başlangıç profili : Mantolama uygulamasının ilk aşaması olarak, zemine alüminyum başlangıç (su basman) profili çakılır.Başlangıç profilin ölçüsü, tercih edilen yalıtım levhasının kalınlığına ve uygulanacak sisteme göre değişiklik gösterir. Profiller duvara özel dübelleri ile çakılarak tespit edilirler.

Yapıştırma Harcı : Polimer esaslı, mineral, kuru, nefes alabilen ve yüksek yapışma özellikli özel bir harçtır. 3,5 – 4,5 Kg/m² sarfiyatı ile kullanılan yapıştırıcı harç, her türlü mineral yapıdaki yüzeye, polistiren ve taşyünü levhaları yapıştırmak için kullanılır. Su ile karıştırılarak, kullanım esnasında hazırlanır.

Profiller, bina köşeleri, pencere ve kapı merkezleri gibi dış köşelerde, sistemi korumak maksadı ile kullanılan, yan yüzeyleri delikli, 25/25 mm alüminyumdan imal “L” profilidir. Aynı zamanda sıva uygulamasında mastar görevi görmektedir.

Profiller çakıldıktan sonra yalıtım levhalarının arka yüzüne dişli mala ile veya noktasal yapıştırma metodu ile özel yapıştırıcı harç sürülür. Harç sürüldükten hemen sonra yalıtım levhaları duvara şaşırtma metodu ile yerleştirilir.

 

Dübel işlemi

Dübel işlemi başlamadan önce, yapıştırma harcının tam olarak kuruması beklenmelidir. Dübeller yalıtım levhasının üzerine matkap ile uygun bir delik açıldıktan sonra çakılarak sabitleştirilir.

Kenar ve Köşeler : Köşelerde düzgün ve sağlam bir yüzey elde edebilmek için alüminyum köşe profilleri kullanılır. Köşe profilleri, yalıtım levhalarının üzerine donatı katmanı oluşturulmasından önce yerleştirilir ve üzeri donatı sıvası ile kapatılır.

Donatı Sıvası: Özel kimyasal karışımlı bir mineral kuru yalıtım ve sıva harcıdır. Yalıtım levhası üzerinde yüksek elastikiyet ve aderans  (birbirine yapışma özelliği ) oluşturacak şekilde toz polimerlerle ve su iticilerle takviye edilmiştir. Yalıtım levhasını dış etkenlerden korumak için iki kat olarak ve donatı filesi takviyesi ile uygulanır. Ortalama sarfiyatı 3,5 – 4 Kg/m²’dir.

Köşe profillerinden başlayarak bütün yüzeye donatı sıvası sürülür ve dişli mala ile trifillenir.

Donatı Filesi, yalıtım levhası üzeri donatı sıvası, genleşme derzleri, montaj derzleri için üretilmiş ve özel alkalilerle emprenye edilmiş, cam elyaf sıva filesidir. Sıvadaki çatlamaları önler ve yüzeye direnç kazandırır. Mantolama uygulamasında kullanılacak donatı filesi 145 – 170 gr/m² ağırlıkta, 3-4 mm göz aralıklı olmalıdır

Bu sıva üzerine sıva henüz yaş iken donatı filesi, kenarları 10’ar cm birbirinin üzerine binecek şekilde yerleştirilir. Filenin üzeri tekrar sıva ile kapatılır.

Hafif Sıva : Çimento esaslı, elyaf katkılı, taş sıva izlenimi veren, son kat hafif dekoratif sıvadır. Mantolama uygulamasında alt katmanları, dış etkilerden yüksek sertliği ile korur. 3 mm kalınlık için ortalama sarfiyatı 3-3,5 Kg/m² dir. Donatı sıvası tamamen kuruduktan sonra istenilen kalınlıkta (2,3,4 mm) uygulanır. Böylelikle, mantolama uygulamasının dışında sert ve dekoratif, koruyucu bir katman oluşturulur.

Boya : Mantolama uygulamasının son aşaması, hafif sıva uygulanmış zeminlerin dekoratif bir dış cephe boyası ile boyanmasıdır.