Enerji Kimlik Belgesi

Doğru yalıtım yaptıranlar,

ENERJİ KİMLİK BELGESİ VERMEYE YETKİLİ KURULUŞLARA BAŞVURDUKLARINDA ZAMAN LEHLERİNE ÇALIŞMAKTADIR.

EKB nedir ?

Enerji Kimlik Belgesi; bir binanın enerji performansını gösteren belgedir. Binanın enerji performansının belirlenmesinde; ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma ve sıcak su hazırlama sistemlerinin verimli olup olmadığı gibi özellikler dikkate alınır. Bu sistemlerin verimlilikleri belirli aralıklarla ölçülerek bir rapor düzenlenir. Aksayan yönler varsa bina yönetiminin bunları en kısa zamanda gidermesi istenir. Bu belgeye göre binalar, A (en verimli bina), B, C, D, E, F ve G (en verimsiz bina) aralığında bir “Enerji Sınıfı” içerisinde yer alır. Enerji Kimlik Belgesi’nin bir nüshası, bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yere asılır. EKB binanın tamamı için hazırlanır. İsteğe bağlı olarak, kat mülkiyetine haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için de ayrı ayrı EKB düzenlenebilir.

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞE GÖRE

“(13) Enerji kimlik belgesi BEP-TR kullanılmak suretiyle düzenlenir. BEP-TR’ye erişim yetkisi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlara verilir. Ancak, bu yetki, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş adına, düzenlenen eğitimlere katılmak suretiyle enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere Bakanlık tarafından BEP-TR’ye erişim yetkisi verilen gerçek kişiler tarafından kullanılır. Bu kişilerin çalışmakta olduğu kuruluşlardan ayrılmaları ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili bir başka kuruluşta çalışmaları halinde, ayrıca eğitim ve sertifikalandırma programına katılmalarına gerek olmaksızın, çalışmakta olduğu kuruluşun isteği üzerine BEP-TR’ye erişim hakkı yeni çalıştığı kuruluş adına tanımlanır.

(14) Tüzel kişi adına, bünyesindeki herhangi bir gerçek kişi tarafından düzenlenen enerji kimlik belgelerinin ilgili mevzuata uygun şekilde düzenlenmesinden, düzenleyen ilgili gerçek kişi veya kişiler ile birlikte kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumludur